Skip links

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin
Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca NEFES AKADEMİ Eğitim Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş. olarak sizleri hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için elde edilen verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

  • Veri Sorumlusu: Fenerbahçe Mh. Operatör Cemil Topuzlu Cad. No: 35 İç Kapı No:10 Kadıköy / İstanbul merkezinde kurulu, 373912-5 sicil numaralı NEFES AKADEMİ Eğitim Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş.

Kişisel verileriniz, eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, iş faaliyetleri ile iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçleri ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, firmamız, ortakları ve çalışanları tarafından istek, talep ve önerilerinizin karşılanabilmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilebilmesi amaçları ile

  • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
  • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
  • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
  • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) başta 4.maddesinde yer alan genel ilkelere uygun olarak ve “ölçülülük” ilkesi gözetilerek m.6/2 fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. Vermiş olduğunuz açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilir, bu hususta firmamız yetkililerine danışabilirsiniz.

İlgili kişisel verileriniz gerektiği hallerde Kanun’un 8/2/b bendinde yer alan şartlara uygun olarak hukuki sebeplere dayalı olarak yalnızca sır saklama yükümlülüğüne sahip yetkililere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yeterli önlemler alınarak gerekli ve yeterli kişisel veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılabilecektir. Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre NEFES AKADEMİ’ye ” iletebilirsiniz.

Elden teslim almış olduğum Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ‘ni okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, ilgili kişisel verilerimin; Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde işlenmesine ve ilgili alıcı gruplarına aktarılmasına yönelik bilgilendirildiğimi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin aydınlatıldığımı ve verdiğim açık rızayı dilediğim zaman geri alabileceğim yönünde açıkça bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve işleme amaçlarıyla sınırlı kalmak kaydıyla; sağlık bilgilerimin NEFES AKADEMİ tarafından aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenmesine;

☐ Tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ve bu kapsamda verilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum.

☐ Tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ve bu kapsamda verilerimin işlenmesine açık rıza vermiyorum.

İsim/Soyad:

Tarih:

İmza:

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için çerezler kullanıyoruz.